Stuga på Bursand
står kvar än i dag

Tvättstuga nere vid
dammen. Borta i dag
 
 

 

 Kartan eller grund-
 ritningen till höger,
 är det som var un-
 lag till såganlägg-
 ningen vid stranden
 på Mo sidan

 Antas kan att upp-
 draget utfördes av
 David Savrin eller
 Saurin, med hant-
 langning av två orts
 bor, Eric Olofsson
 i Skårsjö och Nils
 Eliasson i Hållen.

 Ge akt på grundrit-
 ningens attribut el-
 ler "känneteknens",
 och "uttydnning"
 som förklaring.

 Lägg märke till nam
 et Mo by som sena-
 re kommer att än-
 dras till Mo Bruk.