Mo samhällsförening

Mo Samhällsförening startade 1973 och har sedan dess arbetat med olika projekt, som ska vara till nytta och trevnad för samhället och de människor som bor där eller i dess närhet. Vi gör det med glädje, eftersom vi ser att det ger stor belöning tillbaka, i form av uppskattning från bygden och nöjet i att göra något tillsammans för närmiljön.

Läs mer...

Molidens IK

Klubben bildades 1923 och klubbens namn beslutades då bli Molidens Idrottskamrater, men som senare ändrades till Molidens IK. Målsättningen var att under samma paraply samla idrottsintresserade i Moliden med omnejd, till olika former av idrottsliga övningar.

Viktiga initivtagare vid bildandet av Molidens Idrottskamrater var, bröderna Axel och Otto Hellström, Hilding Qvarnström, Harald Nordlander, Adolf Sandberg, Harry Byström och Pelle Englund.

Verksamheten har sedan starten 1923 varierat men alltid pågått målmedvetet.

Klubben äger idag en Folkpark med pub och en Idrottsplats med klubbstuga ,gräs och grusplaner och ett Elljusspår samt en tennisplan. Genom åren har fotboll varit den idrott som dominerat,men även skidor har varit en stor aktivitet. Idag är det fotboll och skidor som helt är den mest framträdande och i mindre omfattning, gymmix, innebandy, bordtennis, av verksamheten.

Skidor:Molidens IK Skidor

Länk till klubbens sida

Majblomman

Majblomman är barnens blomma. Sedan 1907, då Beda Hallberg bildade Majblomman, arbetar vi för att hjälpa barn och ungdomar som bor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn.

I Moliden är vi en grupp på sex personer, som arbetar med att inköpa majblommor och att distribuera dessa till Moskolan och Gottneskolan. Därefter skänkes pengar till behövande barn i samhällets närhet och till Majblommans organisation, som har en bred verksamhet för barn och ungdom i Sverige. Läs vidare på Majblommans hemsida!

Läs mer...

Majblomman.se

Röda Korset

Molidens lokala Röda Kors avdelning består av ett 40-tal medlemmar. En mindre grupp träffas och arbetar med olika projekt .Vi arbetar bla med lotteriförsäljning och anordnar ett cafè på mo Marknad.

Läs mer...

Molidens PRO

Läs mer... om Mo Pensionärsförening

Svenska Kyrka - Mo Församling

Läs mer... om Mo Pensionärsförening