Startsidan

MoDo Museum

 

 Galastan i Mo en viktig marknads och lastageplats i mer än 350 år


Ovan karta från 1784

Pdf fil om Galastan
 Marknadspl/lastagepl.

 Två mil uppströms från där Moälven
 mynnar ut i Bottenhavet låg en gång i
 tiden ett livsviktigt nav."Galastan"som
 med sitt läge förenade vatten och land
 samt möjliggjorde handel från hav till
 fjäll. Marknadsplatsen var segelbar
 fram till 1800-talet. Passagerartrafik
 pågick till 1904.

Pålar som idag finns kvar av den brygga som
en gång fanns
 

Hjulångaren Mo

Gustav Wasa  
 De första noteringarna om fisk
 och strömingsmarknad i Gala
 Mo är redan från 1550-talet,
 då Gustav Vasa sökte en  beskattningsplats för laxfisket
 uppefter Moälven
 
 
 För femhundra år sedan var vattenståndet i fjärden uppemot  4 meter högre än vad det är idag. Galastan var en  segelbar  hamn och det var något som Johan III tog fasta på när
 han anlade kronosågen i Skortsjö 1573. Galastan var las-
 tageplats för sågen och virket användes till kronans slotts-
 och skeppsbyggen.
 

Galastan 2006 återskapad i görligaste mån av Mo Samhällsför.
På 1500-talet började mark-
nadstraditionen med att fiskare
från Gävle seglande på hösten
upp till Galastan. Direkt sålde
de överskottet av sommarens
fångst till bönderna i inlandet.
Till marknaden kunde det komma upp till 50 båtar med ströming.
Vägarna var dåliga och varor-
na magasinerades i bodar vid
Galastan, för att när det blev vinterföre hämtas av bön-
derna.
 
Storhetstid
Marknaden var som störst under 1700-och 1800-talet. Från
närliggande städer och köpingar kom handelsmän, bönder än-
da från Åsele och Fredrika samt samer. Det handlades med varor
som stångjärn, salt, kaffe, tobak,brännvin, siden, porslin och lyxartiklar.
Inlandsborna hade med sig tjära, bjälkar, hudar, skinn,
smör och ost.
En marknad i Galastan varade i flera dagar och hade många
basökare. Den sista marknaden hölls 1903.
Marknadsplatsen var i många år lastageplats för sågvaror och
järnsmide.

Marknadsdamer besöker Mo historiska
marknad 2005