Startsidan

MoDo Museum

Karta PDF

 

Historisk vandring  1. Mo Bruk, såg och järnganteringsplats i över 100 år. Den viktigaste hörnstenen i Mo & Domsjö

  2. Marknads och handelsplats från 1500- talet fram till i början av 1900.

  3. Här låg en gång en kronosåg som startade 1573. Den första kronosågen i Ångerman-land

  4. Svårt att i dag se att här låg en av Norr-lands största yllefabrik. Som specialitet vävde man filtar.