Startsidan

Gamla dammen och bron i bakgr

Mo Bruk


Gamla sågplatsen sett från Mo bron 2004
 

Inledning

När vi idag talar om mångfald och hur viktigt det är att bevara kulturarvet, så är tveklöst vattensåghistoria i Norrlandsälvarna och i detta fall Moälven inget undantag. Historiken är av stor betydelse och väl värt slåvakt och värna om.

Vi kan inte höra yxans klang från den 300 åriga furan än mindre timmersvansens malande. Se timmerlasset på väg ner till flottleden, höra medarnas knarr och hästklockans ljud, se på älven flytande timmer.
Vattenhjul har stannat och sågramar tystnat, taktfasta knattret från spikham-maren hörs inte. Lugnet inträder längst älven, Moälven flyter åter som en otämd kraft som den gjort i tusentals år.
Men vi kan med ord och bild ge en så sann historia och dokumentera att just här verkade man. Kraftiga utvecklande vingslag hörs idag som ifrån en fjärils, från ett handfulltal människor, pionjärer, som vi nutidsmänniskan känner stor tacksamhet till.
Den här sidan och efterföljande försöker skildra en vattensågepok under mer än 300 år och som utvecklades till upprinnelsen av skogsföretaget Mo & Domsjö AB och bli en av företagets hörnstenar.

    
Mo sågverk ca 1880
  Överfallshjul