Startsidan

Mo Bruk

Mo sågverk 1788-1809
Mo sågverk 1810-1821
Mo sågverk 1822-1894
Mo sågverk 1873-1894
Grundritning från 1777
MO SÅGVERK VAR I DRIFT MELLAN 1780-1894

Mo sågverk 1780-1787

Moälven, som i gångna tider haft skiftande namn, blir där byarna Mo och Backes ägor möts trängre och bildar ett fall, som Erik Bergvik 1774 fann en lämplig sågplats och vida bättre förutsättningar än det Såderåfors sågverk hade.

Två år senare anhåller Bergvik om att få flytta Söderåfors sågverk till Mo. På sommaren detta år besökte häradshövding och nämnd den blivande sågplatsen och konstaterade att såg kan med fördel anläggas, men dammbygget blir kostsamt och omfattande.  

Den nya sågen stod i det närmaste klar 1779 och sågningen började 1780. Ändå hade våldsamma vårfloder förhindratoch försenat bygget.

Dammbygget hade som förutsagts blivit dyrt.

Det sågverk Bergvik lät uppföra på Mo sidan fick namnet ”Gottfridsfors” efter sin son, som han tänkte en dag skulle överta anläggningen.

Timret till sågen flottades längst Moälven ner till Mo sågverk. Sågen producerar årligen 1500-1800 tolfterbräder.

I slutet av 1787 dör Erik Bergvik. Har drev sågen i sju år. Någon förmögenhet lämnar han inte efter sig, utan sågen måste säljas.

Sågen kallas i folkmun även Backefors
Kartskiss över Mo såg
1784

Såg kronologi

1774 Erik Bergvik ägare till Såderåfors sågverk kommer överens med Mo och Backe bya män om rätt till såg plats.

 1776 Ansöker E Bergvik om att få flytta Såderåfors sågverk till Mo.

1777 Gavs tillstånd att flytta Söderåfors sågverk till Mo. Flyttning påbörjades genast.

1779 Avslutades arbetet. Sågen står klar.

1780 Sågningen började Två finbladiga ramar och tolv blad försågade 60- 70 timmer per dygn.

Tämligen anspråkslöst bygger Bergvik en karaktärsbyggnad ovanför sågen.