Startsidan

I går sågplats i dag häckplats

Mo Bruk


Stenkista vid Såderåfors
   

 Sågkronologi


 1758
För 360 daler  kopparmynt köps  rätten tillsågplats  i Söderåforsen
 1759
Beviljas tillstånd att bygga såg
 1761
Sågen klar  sågningen börjar  I augusti säljer Hileman sin andel till  Peter Håberg
 1764
Sågens ägare  anhåller om att få in rätta kipphammare  för utsmide
 1769
Sågverket ligger  på fjärde plats av nio  Ångermanland
 1772
Erik Bergvik blir  delagare  1773
Bergvik blir ensam ägare till Söder;åfors sågverk.  

Söderåfors sågverk 1761-1778

 Turerna var många innan sågplats kunde bestämmas och alla handlingar omsider
 var beviljade. herrarna Georg Unaeus, David Hileman, Peter Norberg och Peter
 Håberg. I december 1759 erhåller de tillstånd att anlägga en finbladig såg med
 två ramar och stockfångst rättigheter. Tillståndet gälde folmelt Yttelsels såg,
 men Söderåfors sågverk kom att byggas på Söderå sidan vid Brytstenen.
 På hösten året innan ågningen började utsynades och stämplades privilegiernas
 800 träd. På goda grunder kan man anta att en del av timmret flottades ner till
 Söderåfors sågverk och i så fall den första flottningen i Moälven.

 Söderåforsen 2005
 

 

 

 

Här stod en gång hus som tillhörde Sågverket
 men som revs och flyttades till Mo sågverk

 Det sågade virket måste forslas med häst till "Gala stans lastageplats" och sedan  flottas till Domsjöför vidare skeppning. Ett inte så lätt uppdrag ibland.
 I mars 1772 går Erik Bergvik in som delägare, året därpå är Bergvik ensam  ägare till sågen.Han hyser ingen störra optimismför Söderå sågverk, Bergvik  hade fått blicker på en plats nedströms Moälven och en sådan hade han hittat i  Mo.